Chondrosarcoma Therapy

All informasjon gitt her er kun av generell karakter, tumorterapi hører alltid i hendene til en erfaren onkolog!

terapi

Fordi kondrosarkomen er lav strålebehandling eller cellegift svarer, er kirurgisk fjerning av svulsten det viktigste terapeutiske målet.

Den terapeutiske tilnærmingen - helbredende (helbredende) eller palliativ (lindrende ubehag) - er resultatet fra stadium av tumorsykdommen.

Hvis prognosen er gunstig, ettersom svulsten er lett tilgjengelig og det ikke er noen metastaser, gis en kurativ terapeutisk tilnærming. Livsstøtte har høyeste prioritet. I mange tilfeller kan armer og ben bevares, men hvis du er i tvil, vil en mer radikal kirurgisk metode bli valgt (selv om dette fører til svekkelser) hvis det kan øke sannsynligheten for overlevelse.

I tilfelle av en ugunstig prognose (fjerne metastaser), tumorlokalisering på bagasjerommet og / eller inoperabel primær tumor, er vanligvis bare palliativ (symptomlindrende) terapi indikert eller mulig. Fokuset er å opprettholde livskvalitet (smertelindring, funksjonelt vedlikehold).

Hvorvidt kirurgisk terapi brukes avhenger av all tilgjengelig informasjon, prognose, ønsker fra pasienten, fysisk og mental tilstand og mange andre faktorer.

Ikke-operativ (adjuvans) terapi:

 • strålebehandling
  Chondrosarcomas er neppe følsom for stråling. Strålebehandling bør derfor bare vurderes i enkelttilfeller i tilfelle inoperabilitet, resttumor og en palliativ terapeutisk tilnærming.
 • kjemoterapi
  Effektiviteten av adjuvant cellegift er ennå ikke bevist med sikkerhet.
  Jo raskere svulsten vokser, jo raskere kan det forventes en effekt av tumorterapi. Imidlertid er fortsatt vitenskapelig bevis på effektiviteten.

Tumor ettervern

anbefalinger:

 • I år 1 og 2: hver tredje måned klinisk undersøkelse, lokal røntgenkontroll, laboratorium, CT-bryst, hel-kropps skjelett-scintigrafi, hver 6-måneders lokal MR-undersøkelse
 • I år 3 til 5: hver sjette måned klinisk undersøkelse, lokal røntgenkontroll, laboratorium, CT-bryst, hel-kropps skjelett-scintigrafi, lokal MR hver 12. måned
 • Fra år 6: hver 12. måned klinisk undersøkelse, lokal røntgenkontroll, laboratorium, røntgen av brystet, i tilfelle tvil hele skjelettet scintigraphy og lokal MR

prognose

Prognosen avhenger av graden av vevsdifferensiering og muligheten for radikal kirurgi. Hvis graden av differensiering er høy og "radikal" kirurgi er mulig, er sannsynligheten for overlevelse i 5 år ca. 90%.
En fornyet svulstvekst kan fortsatt oppstå etter mer enn 10 år.