Grønn stjerne

Synonymer i en større forstand

Medisinsk: glaukom
Engelsk: glaukom

definisjon

Grønn stjerne (bør ikke lenger brukes, da den lett kan forveksles med "grå stær"). Grønn stjerne er en generisk betegnelse for en rekke sykdommer som er assosiert med typisk skade på synsnerven papilla og synsfeltet.
Optisk nervepapille er det punktet i øyet der nervefibrene kommer ut eller kommer inn i hjernen. Typiske endringer i øyet som er typiske for glaukom er:

  • individuelt økt intraokulært trykk
  • Synsfelt tap (scotoma)
    (se også temaundersøkelsen av synsfeltet)
  • traktformet innrykk av synsnerven papilla med nedbrytning av nervefibrene (Papillærgraving)

Det skilles mellom primære glaukomer (glaukom) og sekundære. Primære glaukomer (glaukom) utvikler seg spontant, mens sekundære glaukomer er et resultat av andre sykdommer.

Illustrasjons glaukom

Illustrasjon glaukom (glaukom)

Grønn stjerne (glaukom)

A - normalt
Intraokulært trykk
B-Økt
Intraokulært trykk

  1. Dermis - sclera
  2. Schlemm Canal
    (Vandig humor drenering)
  3. Iris - iris
  4. Cornea - Hornhinnen
  5. elev
  6. Forkammer i øyet -
    Kamera fremre
  7. Vandig humor
    (Strømretning)
  8. Kammervinkel -
    Angulus irodocomealis
  9. Stråleorgan -
    Corpus ciliary
  10. Vandig humorproduksjon
  11. Glasslegemet - Corpus vitreum
  12. Øyelinse - Linse
  13. Bakkammer i øyet -
    Bakre kamera
  14. Zanula-fibre
  15. Dreneringshindring
  16. Intraokulært trykk øker!
    a - original
    b - Tidligere stadium av sykdommen
    c - Midtscenesykdom
    d - sykdom i sent stadium

Du kan finne en oversikt over alle bilder fra Dr-Gumpert under: medisinske bilder

Fremvekst av glaukom

i øye det er permanent internt press. På den ene siden må dette ikke være for lavt, for ellers ville øyet kollapse, og på den andre siden ikke for høyt, fordi ellers Synsnerven og Retina Ville lide skade av det. Det normale trykket er i området 10 mmHg til 21 mmHg.

Presset reguleres av den vandige humoren. Den vandige humoren er i det bakre kammeret i øyet Ciliary body, en viktig struktur bak Iris (iris) produsert.
Derfra strømmer det inn i det fremre kammeret i øyet, foran iris, og strømmer deretter i kammervinkelen gjennom det såkalte trabecular-systemet (trabecular utstrømning) inn i Schlemm-kanalen. En liten del av den vandige humoren er også hentet fra karene til Choroid (uvea) innspilt (utstrømning av uveoscleral). Hvis denne dreneringen blir forstyrret, kommer den til Glaukom / glaukom.

Erkjenner en grønn stjerne

Klassifisering av glaukom

Siden en glaukom har forskjellige former og glaukomer, skilles det mellom følgende glaukom:

Primær glaukom

  • Åpen vinkel glaukom:
    Bruskrelaterte stoffavsetninger i det trabekulære systemet
    • Spesielle former: okulært høyt trykk (hypertensjon) og normal trykk glaukom
  • Vinkellukking glaukom:
    Flytting av kammervinkelen på grunn av en for smal kammervinkel eller vedheft (goniosynechiae)
  • Underformer av vinkellukkingsglokom:
    • Akutt vinkellukking:
      Enten en medfødt smal kammervinkel, langsynthet eller en relativt stor linse, f.eks. alderslinsen. Men dilatasjonen av eleven, som tilfellet er i mørket, eller øyedråper som forstørrer eleven, er også hyppige triggere
    • Intermitterende vinkellukking:
      Forløper for akutt vinkelblokk glaukom
    • Kronisk vinkellukking:
      Liming av kammervinkelen, f.eks. for ikke å behandle akutt glaukom på en riktig måte
    • Medfødt glaukom:
      Feil utvikling av den trabekulære strukturen

Sekundær glaukom

  • Neovascularization glaukom (neovascularization = nye blodkar):
    Nye blodkar og bindevev (fibro-vaskulære) membraner i området av kammerets vinkel fører til en okklusjon (ofte ved diabetes mellitus eller okklusjon av sentrale vener i øyet)
  • Pigmentdispersjonsglaukom:
    Innskudd av pigment i kammervinkelen
  • Pseudoexfoliativ glaukom:
    Finfibrilleavsetninger (spesielt fra cialiarlegemet)
  • Kortison glaukom:
    Akkumulering av slimete komponenter (mukopolysakkarider) i kammervinkelen, forårsaket av høye og langvarige kortikosteroidmedisiner (kortisonbehandling)
  • Inflammatorisk glaukom:
    Væskeretensjon (ødem) eller avleiringer av inflammatoriske proteiner i kammerets vinkel
  • Skadeglaukom:
    Rivet eller arrert vinkel på kammeret
  • Rieger syndrom, Axenfeld anomali, Peters misdannelse:
    Utviklingsforstyrrelser og misdannelser i kammervinkelen

Primær åpenvinklet glaukom er den vanligste formen for glaukom (rundt 90 prosent av alle glaukomatiske sykdommer). Viktige risikofaktorer som påvirker utviklingen av åpenvinklet glaukom er:

  • en alder over 65 år
  • Diabetes (diabetes mellitus)
  • visse hjerte- og karsykdommer (tilstand etter hjerteinfarkt, hjertesvikt)
  • Nærsynthet og langsynthet (nærsynthet)
  • langvarig (kronisk) betennelse i øyet
  • kronisk inntak av kortison
  • hyppig forekomst i familien (f.eks. med foreldre, besteforeldre osv.)

Hva er symptomene på en glaukom?

  • Glaukomeanfall / akutt vinkelblokk

Plutselig oppstår sterke smerter i det syke øyet og halvparten av ansiktet på samme side. De beskrives som kjedelige, undertrykkende eller dyptliggende og blir ofte i utgangspunktet forvekslet med et hodepineangrep. De kan stråle ut i hele ansiktet, tennene eller til og med inn i magen. Noen ganger opplever pasienter svimmelhet gjennom øynene

Les mer om emnet:

  • Øyesmerter
  • Smerter over øyet
  • Hornhinneødem i øyet

Sykdommen forårsaker ofte kvalme, ubehag og oppkast. I forbindelse med hodepinen som oppstår, kan det lett tenkes et migreneinfarkt.

Typisk rapporterer de berørte at de oppfatter omgivelsene gjennom en slags tåke eller slør. I mørket sees fargede ringer rundt lyskilden.

I forbindelse med glaukom slår hjertet ofte for sakte (bradykardi) eller uregelmessig (arytmisk).

  • Intermitterende vinkelblokk

Hvis pasienter blir påvirket av en såkalt intermitterende vinkelblokk eller glaukom, vises symptomene som er beskrevet i en mildere form. Symptomene forsvinner spontant og kommer tilbake på et senere tidspunkt. Av denne grunn går de berørte ofte til øyelege veldig sent. Ofte, etter at symptomene har økt og redusert flere ganger, oppstår imidlertid et fullstendig angrep av glaukom. Så ikke nøl med å konsultere øyelege selv etter å ha observert symptomene en gang!

  • Åpenvinklet glaukom

Åpenvinklet glaukom er spesielt problematisk! De berørte merker det bare i terminaltrinnene. Subjektivt er det ingen synsforstyrrelser eller smerter. Hvis synsforstyrrelser oppstår, er de vanligvis vanskelige å beskrive. Typisk er tapet av synsskarphet tilfeldig, f.eks. i hverdagslige situasjoner: Mens hun går på kino, merker en eldre dame at hun i begynnelsen ikke kan kjenne igjen et objekt som skuespilleren holder i hånden. Bare ved nærmere undersøkelse kan hun se ham tydelig. Under et påfølgende besøk hos øyelege beskriver pasienten at hun ikke la merke til en 'blind flekk' i sitt synsfelt. Men hvis hun lukket det gode øyet, ville hun ganske enkelt ikke oppfatte deler av omgivelsene.

Følgende situasjon kan også være typisk for åpenvinklet glaukom: En mann rapporterer til familielegen at han har hatt vanskeligheter med å kjøre de siste månedene. Flere ganger hadde han ikke lagt merke til parkerte biler til venstre i tide. Bortsett fra noen få ødelagte sidespeil, skjedde ingenting. Under synsfeltundersøkelsen var det mangler i det ytre synsfeltet, såkalte 'scotomas'. Så til slutt ble diagnosen 'åpenvinklet glaukom' i venstre øye stilt. Symptomene på denne formen for glaukom kan være veldig skjulte og subtile!

Lære hva skotomer hva som forårsaker dem og hvordan du behandler dem.

  • Medfødt glaukom

I den medfødte formen av glaukom skiller de nyfødte seg ut med de veldig store, 'vakre' øynene. På samme tid vanner øynene tungt og er følsomme for lys. Babyer synes det ofte er vanskelig å åpne øyelokkene ('øyelokkekramper').

  • Sekundær glaukom

Hvis det er en annen øyesykdom (f.eks. Sirkulasjonsforstyrrelser i netthinnen i sammenheng med diabetes mellitus) som forårsaker glaukom, er det sekundær glaukom. Symptomene varierer avhengig av typen sekundær glaukom og spenner fra smerte til synsforstyrrelser.

Les mer om emnet: Glaukomsymptomer

Hvordan diagnostiseres en glaukom?

Diagnosen glaukom inkluderer undersøkelser av intraokulært trykk (tonometri), synsfelt (perimetri) og fundus (oftalmoskopi), med spesiell fokus på optisk nerven optisk plate.

Det første beviset på glaukom er intraokulært trykk> 21 mmHg. Men intraokulære trykk i normalområdet (10-21mmHg) kan også forårsake glaukom (se normalt trykkglokom)!

Synsfeltundersøkelsen brukes til å sjekke skadeomfanget. På primær åpenvinklet glaukom Synsfelttapet (scotoma) utvikler seg ofte veldig sakte, slik at begrensninger bare oppfattes subjektivt på et veldig sent stadium.

Endelig tillater oftalmoskopi at synsnerven-papillen kan vurderes. Dette er punktet i øyet der nervefibrene kommer ut eller kommer inn i hjernen. På grunn av det økte intraokulære trykket, eller i normalt trykk glaukom også med statistisk normalt intraokulært trykk, kan papillen bukkes (papilla-utgraving). Omfanget av innrykket er nært knyttet til skadegraden. Jo større innrykk, jo større er skaden.

Ved ytterligere glaukomundersøkelser kan også kammervinkelen som den vandige humoren drenerer til, undersøkes. For dette bruker legen spaltelampen og såkalte gonioscopy-linser, som er plassert på den bedøvede hornhinnen og som det er mulig å undersøke kammervinkelen med. På denne måten kan mulige vedheft (goniosynechiae) oppdages, som hindrer dreneringen.

På en akutt angrep av glaukom indikere symptomene på glaukom. Siden årsaken her er en "vinkelblokk", er vinkelvurderingen (gonioskopi) spesielt viktig.

Diagnosen sekundær glaukom skyldes på den ene siden resultatene av øyeundersøkelsene og på den annen side fra den underliggende sykdommen som forårsaket glaukom.

Terapi for glaukomeanfall / akutt vinkelblokk, intermitterende vinkelblokk:

Ved et glaukomeanfall må det økte intraokulære trykket først og fremst reduseres med vanlig medisinering (se over). Dette blir fulgt av en operasjon, selv om det intraokulære trykket har blitt redusert! Leger snakker om en 'iridektomi': Under inngrepet fjernes et lite stykke iris, vanligvis i den øvre delen. Dette skaper en kunstig forbindelse mellom de fremre og bakre kamrene i øyet. Den vandige humoren kan strømme direkte inn i det fremre kammeret og vinkelen blokkeres.

I tillegg til denne kirurgiske prosedyren, er det også mulighet for laserbehandling. En høy ytelse Nd: YAG-laser brukes til å skyte et hull i iris, og skaper en direkte drenering i det fremre kammeret i øyet. Laser iridektomi er spesielt egnet for pasienter hvis intraokulære trykk har blitt senket meget vellykket med medisiner, men også som et forholdsregler på det andre øyet. I tillegg kan lasermetoden være et reelt alternativ for de berørte hvis generelle tilstand ikke lenger tillater konvensjonelle operasjoner.

Som regel utføres laseroperasjonen under lokalbedøvelse av øyet. Den klassiske glaukomoperasjonen kan derimot utføres under lokal eller generell anestesi.

Terapi for medfødt glaukom

Ved medfødt glaukom er medisiner utilstrekkelig og det nyfødte må opereres (filtreringsoperasjon, trakulektomi).

Terapi for sekundær glaukom:

Hvis glaukom utvikler seg på grunn av en annen øyesykdom, er behandlingen av denne øyesykdommen i fokus. Før du gjør dette, må selvfølgelig det intraokulære trykket senkes ved hjelp av kjente metoder.

I følge dagens forskning er den grønne stjernen dessverre ikke kurerbar. Imidlertid tilbyr moderne medisin mange muligheter for å sterkt påvirke progresjonen av sykdommen.

Den første prioriteringen er tidlig påvisning av glaukom. For hvis sykdommen blir lagt merke til tidlig, er sjansen for et stort sett stabilt, livslang syn veldig bra. Til nå er det ingen studier om hvorvidt landsdekkende tidlig påvisning av glaukom er fornuftig og om det er dekket av helseforsikringsselskaper. Imidlertid er det en første mistanke om glaukom, for eksempel en familiær ansamling, personlig risiko (diabetes mellitus, permanent behandling med steroider som kortison, etc.) eller hvis du til og med har typiske symptomer, vil selvfølgelig helseforsikringen ta over de nødvendige undersøkelsene. Hvis du er i tvil, snakk med øyelegen din om mulig screening av glaukom! De berørte må imidlertid være klar over at de lider av en kronisk sykdom og derfor må gjennomgå oftalmologisk behandling hele livet. Det er derfor desto viktigere å ha en pålitelig øyelege ved din side. I tillegg til å overholde medisineringsplanen strengt, er det viktig å overholde de strenge oppførselsreglene etter operasjon på øyet. I tillegg må det intraokulære trykket måles av øyelege med trange tidsintervaller.

En ubehandlet glaukom fører alltid til blindhet.

Les mer om emnet: Glaukomkirurgi

Behandling av en glaukom

Hvordan behandles en glaukom?

Når du behandler en glaukom, brukes disse forskjellige behandlingene avhengig av alvorlighetsgraden:

Terapi for åpenvinklet glaukom:

Terapi for åpenvinklet glaukom har også som mål å redusere det intraokulære trykket. Medikamentterapi kommer vanligvis først. For dette formålet setter den behandlende øyelege et pasientspesifikt 'måltrykk': Hvor høyt skal det intraokulære trykket være slik at glaukomskader kan forhindres i fremtiden? Personlige risikofaktorer, eksisterende øyeskade, forventet levealder og nivået av intraokulært trykk på tidspunktet for glaukomanfallet må tas med i beregningen.

Øyedråper med forskjellige aktive ingredienser er egnet for å senke det intraokulære trykket. De fem konvensjonelle gruppene av aktive stoffer inkluderer: prostaglandinderivater, betablokkere, kullsyreanhydrasinhibitorer, sympatomimetika og parasympatomimetika. For å sjekke suksessen med en medikamentell terapi, kontrolleres det intraokulære trykket veldig nøye. Sykepleierne i øyeklinikken oppretter en såkalt 'daglig trykkprofil', der timebytte blir registrert. Ofte utføres til og med en nattmåling!

Hvis øyedråpene ikke er effektive nok, må glaukom opereres eller behandles med en laser.

Under laserbehandling skytes ørsmå lyspunkter veldig spesifikt i den trabekulære strukturen i kammervinkelen. Dette fører til at vevet arr og krymper. På denne måten kan de trange maskene i det trabekulære nettverket utvides og den vandige humoren flyter bedre av. Dessverre er varigheten av effekten av denne metoden ikke alltid langvarig.

En annen mulighet er det som kalles 'cyclophotocoagulation'. Det ligger et enkelt prinsipp bak dette kompliserte uttrykket. Den vandige humoren dannes av et spesielt lag med celler i øyet, ciliary epitel. Dette cellelaget er nå angrepet med en infrarød laser og delvis ødelagt ('desolated'). Som et resultat produserer det mindre vandig humor og det intraokulære trykket synker.

Hvis både medisiner og laserterapi mislykkes eller ikke er et alternativ, kan det siste trinnet være øyeoperasjoner.

Følgende prosedyre kan virke vanskelig å forstå for den medisinske legen i begynnelsen: Under filtreringsoperasjonen opprettes en ny dreneringsbane under bindehinnen. Det kjører mange årer og lymfekar som lett kan fjerne den vandige humoren. Først kuttes et lite lokk i dermis av øyeeplet i området av den trabekulære strukturen. Så opprettes en annen åpning direkte gjennom det trabekulære nettverket slik at det er en forbindelse til det fremre kammeret i øyet. Det tidligere forberedte lokket på dermis er nå plassert på denne åpningen og fikset. På denne måten kan strømmen av den fremre vandige humoren begrenses.

Endelig er konjunktiva lukket tett over den. Den utstrømmende vandige humoren kan buet bindehinnen litt fremover. Øyelegen snakker da om en øyelokk. Selv om filtreringsmetoden er veldig vellykket med å redusere det intraokulære trykket, er den ikke helt sikker. Sårheling forårsaker ofte store problemer, da bakterier lett kan komme gjennom det åpnede øyeeplet og arrdannelse. Derfor blir stoffskiftehemmende medisiner som mitomycin C påført såret under operasjonen.

De siste kirurgiske teknikkene kan senke det intraokulære trykket uten å åpne øyeeplet. Dette reduserer komplikasjoner betydelig!

Forebygging av en glaukom

Hva er årsakene til glaukom?

Årsakene til en glaukom er forskjellige, men en vanlig faktor er et individuelt for høyt intraokulært trykk.
Som nevnt over, kommer dette utelukkende gjennom en redusert strømning av vandig humor. Men trykk i det normale området kan også føre til en form for glaukom (normal trykk glaukom). Årsaken til glaukom er ikke undersøkt i detalj, så den forrige definisjonen ble endret fra "for høyt intraokulært trykk" til "individuelt for høyt intraokulært trykk".

Det er mange forskjellige underformer av glaukom (se klassifisering), men det de har til felles er hindring av den vandige humorutstrømningen.

Kurs for en grønn stjerne

Hva er prognosen for en grønn stjerne?

Behandlet i tide kan glaukom stoppes eller i det minste bremses.

Synsfeltskadene kan ikke lenger repareres (irreversibel skade).
Det avhenger også av typen glaukom. Mens det primær åpenvinklet glaukom utvikler seg sakte med årene, det kan man akutt angrep av glaukom føre til blindhet i løpet av veldig kort tid.
Ved medfødt (medfødt) glaukom, til tross for rettidig behandling, er det dessverre ofte lite skader som påvirker synsskarpheten.
Både Sekundær glaukom prognosen avhenger av den underliggende sykdommen og dens optimale behandling.
Spesielt kan det føre til skade på synsnerven (synsatrofi). For mer informasjon om dette emnet, se Optisk atrofi.

Ytterligere spørsmål om grønne stjerner

relaterte temaer

Mer informasjon om glaukom:

  • Glaukomkirurgi
  • Glaukomsymptomer
  • Måling av intraokulært trykk
  • Undersøkelse av synsfeltet
  • Grå stær
  • Øye operasjon
  • Smerter bak øyet