risperidon

Aktiv ingrediens

Risperidon er et reseptbelagt medisin fra gruppen av atypiske nevroleptika. I Tyskland er det bl.a. selges under handelsnavnet Risperdal®.
Det kalles atypisk fordi med risperidon, sammenlignet med andre nevroleptika, er bivirkningene på visse nervesystemer i ryggmargen (ekstrapyramidalt motorisk system) skal være lavere.
I tillegg bør minneytelsen og konsentrasjonsevnen være høyere under terapi med atypiske nevroleptika enn ved behandling med klassiske nevroleptika. Som et resultat er handlingsprofilen til atypiske nevroleptika noen ganger mer gunstig.

anvendelsesområdet

Risperidon brukes til å behandle psykiatrisk sykdom brukt.
Fokuset er på behandling av det alvorlige og kroniske schizofreni, der de berørte bl.a. på hallusinasjoner og paranoia Lide.
Det viser også effekter i terapien av patologisk overskudd (mani), kl Tvangslidelse og posttraumatisk stresslidelse.
Risperidon er godkjent for det Kortvarig behandling (maks 6 uker) av mennesker med Alzheimers demenssom viser en veldig aggressiv oppførsel overfor seg selv og sitt miljø. Også kl Barn med atferdsforstyrrelser (fra minst 5 år) Risperidon kan brukes til kortvarig behandling.

Handlingsmåte

risperidon opptrer på spesielle Reseptorer i hjernensom vanligvis er forårsaket av messenger-stoffer (nevrotransmittere) blir vekket og er ansvarlige for den mentale tilstanden og vegetative funksjoner.
Risperidon fungerer primært inhiberingSerotonin reseptorer. Disse reseptorene er spesielt ansvarlige for psykologiske dysreguleringer i hjernen.
Risperidon kan ved å angripe reseptorene redusere deres effektivitet og dempe psykologiske symptomer.

Risperidon fungerer også inhiberingDopaminreseptorer. Dopamin er et messenger-stoff, blant annet Lykke formidlet og det Belønningssenter aktivert.
Men det er for mye dopamin til stede i hjernen psykose og schizofreni oppstå.
risperidon hjelper med å holde dopaminnivået på igjen normalt nivå å bringe og derved redusere de psykologiske funksjonsfeilene. Til syvende og sist blokkert Risperidon også adrenerge reseptorer og Histaminreseptorer. Dermed fungerer den bl.a. antihypertensive. Risperidon har en positiv effekt på selvkontrollen til pasienten, aggressiv atferd reduseres.

dosering

Doseringen av stoffet bestemmes av den behandlende legen. Vanligvis Startdose2 mg risperidon per dag. Dette kan økes gradvis.
De de fleste pasienter være med en Daglig dose på 4-6 mg Risperidon behandlet. Dosen kan deles inn en eller to ganger om dagen. Hans full effekt Risperidon utfolder seg bare etter omtrent to uker Inntakstid. Dette er spesielt viktig for mennesker med en tendens til å utsette seg selv.

Instruksjoner for bruk

Risperidon er en av de atypiske nevroleptika og brukes til å behandle psykiatriske sykdommer.

Det kan tas med eller uten et måltid med et glass vann. Andre drikkevarer (f.eks. Te) anbefales ikke for å ta risperidon.

Pasienter med svelgplager kan også bruke medisinen injeksjon eller som Smeltetabletter administreres.
Inntaket skal alltid jevnlig henholdsvis. Uautorisert seponering av stoffet eller uautoriserte endringer i dosen bør unngås, da dette kan føre til en rask forverring av helsetilstanden. Bør også være fra Alkohol inntak mens du tar risperidon fra hverandre bli.

Kontra

risperidon kan ikke på eksisterende hyperprolaktinemidvs. brukes hvis nivået av hormonet prolaktin i blodet økes. Dette prolaktinoverskuddet kan for eksempel ved a Svulst i hypofysen (Hypofysen) (såkalt prolaktinom).
prolaktin kontrollerer blant annet de Melkeinntrenging i kvinnelig bryst i amming (Amming) og sikrer modning av brystkjertelvevet.
Dopamin regulerer og hemmer frigjøring av prolaktin slik at ikke for mye av det kommer i sirkulasjonen. Siden risperidon senker effekten av dopamin, vil dette bety at prolaktinnivået kunne øke ytterligere, noe som ikke ville være en fordel hvis nivåene allerede var for høye.

Vær spesielt forsiktig når du tar risperidon er tilrådelig Parkinsons sykdom og tung Hjerte- og karsykdommer. Disse sykdommene kan bli verre med risperidon-terapi.
Også kl Lever- og nyredysfunksjon indikasjonen for risperidonbehandling må sjekkes separat. I alle fall med disse sykdommene er det en Reduksjon i dose indikert, da stoffet forblir i kroppen lenger med nedsatt lever- og nyreprestasjon.

Brukes i spesielle pasientgrupper

Barn og unge

Barn og unge med schizofreni eller mani bør ikke behandlet med risperidon opp til 18 år bli.
Atferdsforstyrrelser kan risperidon fra jeg var 5 år kan brukes, men bare i veldig store lavere dosering (0,5 mg), som bare kan økes sakte og i små trinn.
Eventuelle andre årsaker til barnets forstyrrede atferd må utelukkes på forhånd.

Eldre pasienter

eldre pasientersom tar risperidon er spesiell forsiktighet påkrevd. Hvis det er en demens forhøyede under risperidonbehandling Fare for en hjerneslag. Hvis demens allerede av en tidligere hjerneslag bør risperidon ikke søkt bli.
Vanligvis brukes risperidon hos eldre pasienter lavere doseenn hos yngre pasienter siden metabolisme av stoffet i alderdommen bremset ned er. Den vanlige dosen varierer fra 0,5-2 mg risperidon daglig.

Graviditet / amming

Risperidon bør brukes under graviditet og amming ikke søkt bli.
I tilfeller der behandling med risperidon ser ut til å være helt nødvendig, kan den behandlende legen bestemme om medisinen kan tas trygt. På kvinnersom er i siste tre måneder svangerskap Risperidon tatt hadde, ble en del Bivirkninger, som pustevansker, skjelving i muskler, rastløshet og ammeproblemer.

Kjøring med risperidon

Gjennom risperidon kan du utmattelse, svimmelhet og Visuelle forstyrrelser bli fremkalt. Evnen til å kjøre bil og betjene maskiner bør avklares med den behandlende legen.

Bivirkninger

De vanligste bivirkningen (mer enn 1 av 10 personer behandlet) av risperidon er den såkalte parkinsonisme.
På den måten utvikler folket symptomerhvem den Parkinsons sykdom samme. For eksempel kan det være vanskeligheter med å gå (små, trinnende trinn, stivhet i musklene, økt spyttsekresjon og bremsede, vanskelige bevegelser.
Like ofte hodepine og søvnløshet forekommer.
Ofte (mer enn 1 av 100 personer behandlet) det kan det også Vektøkning, Økning i hormonet prolaktin i blod, svimmelhet, Angst og Gastrointestinale klager (Kvalme, Kaste opp, forstoppelse, Diaré).
Videre forekomsten av søvnighet, seksuelle lidelser og Dårlig sirkulasjonsregulering observert. Ytterligere bivirkninger av risperidon finner du i pakningsvedlegget som fulgte med medisinen.

I terapi med risperidon finnes det mange bivirkningersom hoppet i Starttid forekommer og føre til at mange pasienter ønsker å slutte å ta stoffet med en gang.
Det skal bemerkes at bivirkningene kan avta etter å ha blitt vant til stoffet. Likevel bør den behandlende legen nøye overvåke eventuelle bivirkninger og bestemme om videre behandling med risperidon er indisert.

interaksjoner

Risperidon kan samhandle med mange andre medisiner. Derfor bør spesiell oppmerksomhet rettes mot hvilke medisiner som kan kombineres med risperidon.
Som spesielt risikabelt kombinasjonen av risperidon gjelder med vanndrivende medisiner (diuretika) hos eldre. I slike tilfeller ble det observert en økt forekomst av slag og økt dødelighet.
Bli samtidig med risperidon antidepressiva eller Betablokkere (antihypertensiva) brukt, kan den brukes til gjensidig Effektforbedring disse stoffene kommer.
alkohol, sedativa og anestetika vis også en forbedret effekt under risperidonbehandling.
Noen beroligende midler (f.eks barbiturater) akselerere nedbrytningen av risperidon. Dette reduserer effektiviteten.
Brukes risperidon parallelt med terapi for Parkinsons sykdom Dopaminagonister Tatt (dopaminforbedrende medisiner) reduserer det også effekten.

Overdosering / underdosering og stoppe bruk

Bør være en Svelging av risperidon å glemme er normalt med å ta den neste å fortsette på vanlig tid.
Bør for mye risperidon tas umiddelbart For å se en lege, da det kan føre til et farlig blodtrykksfall, uregelmessig hjerterytme eller anfall.

Bør terapi med risperidon fullført det anbefales å avsmalse stoffet, dvs. en llangsom reduksjon dosen over en lengre periode. På brå tilbaketrekning Risperidon forekommer oftere Bivirkninger på, som. Kvalme og oppkast, søvnforstyrrelser, rastløshet og økt svette.
En tilbakefall av de psykotiske symptomene kan heller ikke utelukkes.